REGULAMIN  

Studia Tańca TOPdance

 

1.      Uczestnictwo w kursach tańca oznacza akceptację poniższego regulaminu oraz cennika.

2.      Uczestnictwo w kursach tańca jest możliwe tylko po wniesieniu opłaty za dany kurs lub

   za pojedynczą lekcję.

3.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe

         wypadki uczestników zajęć. Sugerujemy aby uczestnicy posiadali ważne ubezpieczenie NNW.

4.      Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów tańca przy liczbie 

         uczestników nie pozwalającej na pokrycie kosztów zajęć. Dokonane w takim wypadku                   

         wpłaty zostaną zwrócone. W innych wypadkach opłata jest bezzwrotna.

5.      Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto lub video.

6.      Rejestracja foto lub video bez zgody organizatora jest zabroniona.

7.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku kursów, o czym osoby zapisane na  

         dany kurs tańca zostaną powiadomione drogą mailowa lub poprzez sms.

         Wszelkie aktualne informacje dotyczące kursów i imprez organizowanych przez Studio

         Tańca TOPdance są dostępne na stronie www.                            

8.      Wstęp na kursy tańca tylko w obuwiu zmiennym.

9.      Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z kursu tańca osób, które zakłócają ich

         przebieg.

10.    Opuszczone zajęcia można odrabiać wyłączniew ciągu 7 pierwszych dni kolejnego miesiąca.

11.    Opłatę za karnet na kurs tańca należy uiścić w dniu zapisów, bezpośrednio przed

         rozpoczęciem zajęć w biurze Studia lub za pomocą przelewu przed rozpoczęciem kursu na     

         podane na stronie internetowej  konto bankowe.  

12.    Osoby posiadające karty: Multisport Plus, OK System, Fit Profit zobowiązani są do wcześniejszej    

         mailowej rezerwacji zajęć oraz w określonych przypadkach wpłacenia kaucji. Kaucja podlega   

         zwrotowi w przypadku skorzystania z zarezerwowanych zajęć.

Studio tańca TOPdance                          

Gdańsk-Żabianka ul. Bitwy Oliwskiej 36A

 696 093 791, 668 343 096

 [email protected]

logo www

" Muzyka jest niewidzialnym tańcem,

    a taniec niesłyszalną muzyką. "

                                        Jean Paul